▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ Các bài đăng mới ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀

TÍNH TOÁN TRONG GOOGLE SEARCH

Hiện nay Google Search là bộ máy tìm kiếm thông tin khổng lồ và phổ biến nhất thế giới. Ngoài chức năng tìm kiếm, Google Search còn giúp bạn tính toán các phép tính giản đơn và chuyển đổi các đơn vị thường gặp trong cuộc sống.
* Phép tính đơn giản: Khi cần cộng trừ nhân chia, bạn chỉ cần thực hiện các phương thức nhập liệu tương tự như khi tính toán với máy tính (sử dụng các phím +, -, *, / tương ứng với Cộng, trừ, nhân chia) rồi bấm Enter thì Google Search sẽ cho bạn kết quả ngay lập tức.
Ví dụ: bạn gõ 250+50-100 và Enter thì sẽ cho kết quả 200


* Tính phần trăm: Muốn tính phần trăm bạn nhập số cần chuyển đổi và dấu % và thêm chữ of số tổng tính phần trăm, nhấn Enter.
Ví dụ: bạn muốn biết 20% của 500 là mấy thì bạn gõ: 20% of 500, Enter thì Google Search sẽ cho bạn kết quả là 100.


* Tính luỹ thừa (số mũ): Để tính số luỹ thừa của một số bất kỳ, bạn nhập số cần tính, nhập dấu ^ số luỹ thừa rồi Enter
Ví dụ: 9^6 nhấn Enter thì sẽ ra kết quả 531441


* Tính căn bậc 2: Tương tự như trong lập trình toán học, để tính căn bậc 2 của một số nào đó, bạn sử dụng hàm sqrt(số cần tính).
Ví dụ: sqrt(500) nhấn Enter sẽ cho kết quả 22.3606798


* Tính thời gian: Nếu bạn muốn biết 1 năm có bao nhiêu giờ thì bạn gõ "1 năm bằng bao nhiêu giờ"Enter thì sẽ cho kết quả là 8765,81277 giờ.

* Đổi tiền tệ: Bạn muốn biết 200 đô la sẽ đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam tại thời điểm hiện tại? Bạn nhập 200 USB -> VNDEnter sẽ cho ra là 4 166 666,67VND


Chúc các bạn vui

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Các thủ thuật trên dungheineken đều đã được áp dụng thành công nhưng vì lý do nào đó mà các bạn thực hiện không được, xin các bạn nêu rõ cụ thể lỗi mà mình gặp phải. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn.
* Hoặc bạn có thể liên hệ qua mail: dungheineken@gmail.com
Chúc các bạn thành công

▀▄▀▄▀▄ dungheineken.blogspot.com ▄▀▄▀▄▀
 
Powered by by: Blogger